Istota reklamy

Firmy w coraz większym stopniu wykorzystują zasady i reguły marketingu. Przejawia się to w tworzeniu przemyślanych strategii oraz planów marketingowych w działalności promocyjnej i reklamie. Zwłaszcza w zakresie reklamy można zauważyć wzrost popularności różnych form, jak również środków, za pomocą którym firma komunikuje się z rynkiem. Można ją zdefiniować jako formę płatnej, nieosobistej prezentacji i promocji pomysłów, dóbr, a także usług przez danego sponsora. Takie jej rozumowanie sprawia, że reklama odróżnia się od innych instrumentów, za pomocą których odbywa się komunikacja na rynku.

Reklama może być również określana jako płatny przekaz, który zmierza do promocji sprzedaży lub do innych sposobów korzystania z towarów i usług, albo do osiągnięcia innego pożądanego efektu przez danego reklamodawcę. Reklama jest jednym z narzędzi marketingu i wchodzi w skład całego systemu promocji. Treść jaką posiada reklama oraz zakres jej działalności w dużej mierze zależy od rodzaju oraz zakresu wykorzystania innych środków promocji, takich jak: sprzedaż osobista, promocja uzupełniająca oraz public relations, chociaż jednocześnie ma wpływ na ich proces kształtowania. Firma stosując podstawowy instrument promocji jakim jest reklama, dociera w ten sposób do potencjalnych nabywców. Aby reklama była dobra, firma musi starannie przeprowadzić jej cały proces.

Przed realizacją pomysłów na reklamę, firma musi opracować jej odpowiednią strategię. Strategię tą firma musi zbudować na solidnych podstawach. W przeciwnym wypadku wystąpi ryzyko, że pomysł, który początkowo wydaje się być naprawdę dobry, okaże się pomysłem, który był oparty na złych wskazówkach oraz nieodpowiedniej koncepcji. Reklama oraz cały projekt kampanii reklamowej musi nastąpić w oparciu o pełen program strategii marketingowej, a także kompanii promocyjnej, którą przeprowadza firma. Zanim reklama zostanie zaprojektowana, konieczne staje się ustalenie do kogo reklama będzie adresowana, jaki jest ogólny zarys celów promocji, temat promocji oraz jaki całkowity budżet będzie potrzebowała dana reklama.

Następnie firma musi przystąpić do sformułowania kampanii reklamowej. Należy też ustalić z jaką częstotliwością i w jakich środkach przekazu dana reklama ma się ukazywać. Końcową fazą każdej kompanii powinna być ocena jej skuteczności i efektywności. Firma musi pamiętać, że wszystkie działania reklamowe i promocyjne, które przeprowadza w celu sprzedaży produktu muszą być ze sobą spójne. Dobra reklama z pewnością przyczyni się do zwiększenia wielkości sprzedaży firmy.


Zobacz wszystkie artykuły!

BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu